HEN-machine

Onderhoud halfverhardingen in één werkgang en zonder gebruik van nieuw materiaal.