MVO verweven in bedrijfsvoering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor AH Vrij geen loze kreet. Op verschillende niveaus geeft ons bedrijf invulling aan een duurzame werkwijze. Allereerst met de ISO 14001-certificering, waarin milieudoelen zijn vastgelegd. Daarnaast heeft AH Vrij zich in 2015 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Hiermee kunnen we sturen op diverse milieudoelstellingen om te verduurzamen. En toewerken naar onze ambitie: in 2025 zelfvoorzienend te zijn in onze energiebehoefte. 

Aanschaf en gebruik van materieel

Duurzaamheid weegt mee in de aanschaf en het gebruik van onze machines. Bij aankoop van een auto, tractor en andere machines zijn een gunstig brandstofgebruik en een lage CO2-uitstoot belangrijke criteria. Veel van onze voertuigen zijn geclassificeerd als EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) en vrachtwagens voldoen aan de euro 5-norm. Nieuwe tractoren zijn uitgevoerd met een Tier 4 of ECO motor en werken met een brandstofbesparende 1000Eco-aftakas. Bovendien rijden tractoren op een mengsel met biodiesel. Onkruidbestrijding gebeurt zoveel mogelijk mechanisch, wat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vermindert. De z.g.n.Wave, is een machine die met heet water onkruid bestrijdt, is erg wendbaar en maakt geen schade door weg springende steenslag.

Recycling

Een ander onderdeel van MVO is de grond- en groenrecycling, een van onze kernactiviteiten. Groenresten leveren na bewerking onder meer biomassa op dat geschikt is als brandstof voor energiecentrales. Ons grondverwerkingsdepot kan grond verwerken tot een herbruikbaar product. In onze visie zijn restproducten geen afval, maar grondstof. 

Personeelsbeleid

Bij MVO hoort daarnaast goed personeelsbeleid. Met een organisatiebreed opleidingsplan investeert AH Vrij in de ontwikkeling van haar medewerkers. De regelmatige inzet van Wajongers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn andere uitingen van maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid.

Zelfvoorzienend in energie

AH Vrij beschikt over het milieucertificaat ISO 14001, waarmee we voldoen aan alle milieueisen bij cultuurtechnisch werk, de productie van grondmengsels, het verkleinen en verwerken van groenafval en stobben en het uitvoeren van bodemsaneringen. In 2016 wordt de ISO 14001 herzien en willen we een stap vooruit hebben gemaakt. Met behulp van de CO2-Prestatieladder, een instrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), kunnen we onze CO2-emissie reduceren. Onze toekomstvisie is ambitieus: in 2025 willen we voor onze vestigingslocatie zelfvoorzienend zijn in onze energiebehoefte. Dat betekent dat we in de toekomst geen energie meer inkopen. Inmiddels hebben we daartoe al meerdere maatregelen genomen.