Disclaimer

Disclaimer

AH Vrij besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.
De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. AH Vrij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Ieder geschil met betrekking tot de site van AH Vrij valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Op al onze werkzaamheden en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing:


Vereniging Leveranciers van Aanvulgronden in Nederland "L.A.V.", gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 90/1999.

Cumela, op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn de Cumela voorwaarden van toepassing, deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 15/2012.
Op het storten van grond en ander afval zijn de acceptatievoorwaarden van AH Vrij van toepassing.