Recycling van groenresten

Snoeihout, bladeren en andere ‘groene’ restproducten zijn een waardevolle grondstof. Na bewerking leveren deze onder meer biomassa op, dat geschikt is als brandstof voor energiecentrales. Een duurzame gedachte! AH Vrij is specialist in recycling. Niet alleen van groenresten van onze eigen projecten, maar ook die van anderen.

Verschillende bewerkingen

De verwerking vindt plaats op ons groenafvaldepot op Stoelmatter 41 te Wateringen. AH Vrij heeft daartoe moderne mobiele machines beschikbaar, die ook op locatie inzetbaar zijn. De belangrijkste bewerkingen zijn:

  • verkleinen van organisch groenafval
  • zeven van verkleind organisch restmateriaal
  • geschikt maken van organisch afval voor de biomassa-industrie: het houtachtige groenafval levert na een aantal bewerkingen een basisproduct op dat energiecentrales als brandstof gebruiken
  • scheiden van restafval in composteerbaar afval en grond: groenafval wordt verwerkt tot compost, grond wordt geanalyseerd voor hergebruik
  • verantwoord verwerken van door ziekte aangetast hout, bijvoorbeeld iepziekte, volgens het B.V.O.R.-certificaat
  • verwerken van kunstgrasresten en speelplekondergronden