Grondwerk voor mooiere natuur

Een betrekkelijk nieuw specialisme is natuurbouw. AH Vrij voert op locatie het nodige grondwerk uit. Een voorbeeld is het herstel van de duinen in het Westduinpark in Den Haag, het eerste Natura 2000-gebied. Duinvreemde beplanting wordt verwijderd, zodat de blanke duintoppen terugkomen. Machines zijn voor dit doel extra gekeurd, zodat olielekkage wordt voorkomen. Bovendien zijn machines uitgerust met een nieuw type zeef, dat geschikt is voor zand. Het vrijgekomen groenafval verwerkt AH Vrij op het eigen depot tot biomassa.