Recycling van materialen

Als grond, zand of andere materialen bij een project vrijkomen, ondergaan deze eerst een kwaliteitstoets. Als blijkt dat het te erg is vervuild, gaat het naar een erkende verwerker. Vaak kan AH Vrij de grond of andere materialen echter opnieuw bruikbaar maken voor andere klanten.

Verkleinen en zeven

Zo kan AH Vrij vervuilde grond en zand zeven. De toplaag van verwijderde kunstgrassportvelden kan zij verkleinen en uitzeven. Een ander voorbeeld is het schonen en verwerken van spoorballast. Materialen die AH Vrij opnieuw bruikbaar maakt, krijgen altijd een milieutechnische keuring.