Shim
AHVrij
   
september 2014
 
 
Vrij actueel
Blokken
 
Blokken
  Shim  
 
Gecertificeerd voor BRL 7001

AH Vrij is gecertificeerd voor de BRL 7001. Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor het uitvoeren van de sanering van landbodems met conventionele methoden, zoals ontgravingen en grondwateronttrekking. Het certificaat is toegekend door KIWA. Deze certificerende instantie beoordeelt of we aan de proceseisen voldoen. Als BRL 7001-gecertificeerd bedrijf bewijst AH Vrij dat de organisatie voldoet aan alle proceseisen aan bodemsaneringen, waaronder het informeren, organiseren en controleren ervan. Zo sluiten we aan op de Wet bodemsanering en Wet milieubeheer. Doordat we werken met rapportages (logboeken), saneringsgegevens, een basiskwaliteitssysteem, een strakke bedrijfsorganisatie, een hoge mate van vakbekwaamheid en strenge opleidingseisen zijn we in staat om onze kwaliteit continu te borgen. Ook zijn we bevoegd om milieukundige begeleiding en evaluatie te regelen en met eventuele afwijkingen om te kunnen gaan. Inmiddels hebben we enkele werken onder de BRL 7001 uitgevoerd, waaronder de voorbelasting van het nieuwe kunstgrasveld van sportvereniging KMD in Wateringen. Naast de NRL 7001 beschikt AH Vrij over diverse andere certificaten.  

Shim
Lijn
Werk van AH Vrij in beeld

Ons werk in de praktijk zien? Op de website gunt AH Vrij u een kijkje in haar keuken. Hier staat een overzicht van al dan niet afgeronde projecten in groen, grond en infra. Lees en zie hoe we de recreatieve waarde van het Haagse Landgoed Ockenburg verhogen. En hoe we bomen bestand maken tegen reconstructiewerkzaamheden aan het spoor op de statige Nieuwe Parklaan in Den Haag. Met regelmaat presenteert AH Vrij er nieuwe projecten.

Shim
Lijn
Bijzonder kunstgrasveld voor TAC '90

Voetbalvereniging TAC ’90 krijgt een nieuw kunstgrasveld. In opdracht van gemeente Den Haag is AH Vrij in augustus 2014 gestart met de aanleg ervan. Dit is om meerdere redenen een bijzonder project. Zo vroeg de gemeente wat het kost om twaalf jaar te kunnen voetballen op een kunstgrasveld. Deze prestatiegerichte vraag prikkelde AH Vrij tot innovatief denken. We waren vrij in onze keuze voor een goedkope Chinese mat voor een paar jaar of een meer kostbare mat die langer meegaat. Het resultaat is een kunstgrasmat met kurk-infill die twaalf jaar meegaat. Daarnaast mocht AH Vrij ook de coördinerende rol op zich nemen. Zoals de coördinatie en afstemming van verschillende werkzaamheden, het inplannen van bouwvergaderingen en de administratie. Omdat de levensduur van het kunstgrasveld staat of valt met goed onderhoud, voert AH Vrij het onderhoud over alle jaren volledig zelf uit. De lange levensduur van de mat levert de gemeente een besparing op de onderhoudskosten op.

Shim
 
 
Footer
Stoelmatter 41 Postbus 225 2290 AE Wateringen   T 0174 712 555   www.ahvrij.nl