Shim
AHVrij
   
april 2015
 
 
Vrij actueel
Blokken
 
Blokken
  Shim  
 
Gecertificeerd voor BRL 9341

AH Vrij is gecertificeerd voor de BRL 9341. Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor het toepassen van steenachtige substraten, zoals boomgranulaat. Met het BRL 9341-certificaat bewijst AH Vrij dat ze voldoet aan alle eisen uit de BRL. 
Boomgranulaat wordt gebruikt bij de aanplant van bomen in verhardingen, plaatsen waar de draagkracht van de bodem van belang is. Vooral in stedelijk gebied worden er steeds vaker bomen geplant op intensief tot zeer intensief belaste verhardingen. Speciaal voor deze situaties is boomgranulaat ontwikkeld: hiermee wordt verzakking van bestrating voorkomen. De ruimte tussen het steenachtige materiaal zorgt ervoor dat de boomwortels voldoende zuurstof en water krijgen. Het certificaat BRL 9341 is toegekend door KIWA, de certificerende instantie die beoordeelt of we aan de proceseisen voldoen. 

Lijn
Nieuwe WAVE

Om aan de groeiende vraag naar duurzame onkruidbestrijding te voldoen, is het machinepark van AH Vrij uitgebreid met een nieuwe WAVE. Deze machine bestrijdt onkruid op alle ondergronden met 100 procent heet water. En is dus 100 procent CO2-neutraal.
Zodra de sensoren in de voorbak van de WAVE onkruid registreren, spuit de machine daar gericht heet water op. De vrijkomende energie uit het hete water maakt de celstructuur van de plant kapot. De bovengrondse onderdelen van de plant sterven direct af. Na een enkele behandeling raken ook de onkruidwortels uitgeput. Het resultaat is een schoon en egaal straatbeeld, zonder schade toe te brengen aan het milieu of de weg. De nieuwe WAVE wordt dit jaar ingezet bij het onderhoud van drie bedrijventerreinen.

Shim
Lijn
Nieuwe spoorkraan

Sinds februari 2015 beschikt AH Vrij over een gloednieuwe spoorkraan. Hiermee kan AH Vrij alle infrawerkzaamheden op het spoor uitvoeren. Van een rails verleggen tot ontgraven. 

Shim
Lijn
Nieuws en projecten

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij AH Vrij? Houd dan onze Nieuwspagina in de gaten. Hier publiceert AH Vrij geregeld nieuwsberichten. Ons werk in de praktijk zien? AH Vrij gunt u een kijkje in haar keuken. Hier staat een overzicht van al dan niet afgeronde projecten in groen, grond en infra. Lees en zie hoe we onder andere sportvelden in Zwijndrecht onderhouden en een helofytenfilter aanleggen in de gemeente Lansingerland. Met regelmaat presenteert AH Vrij er nieuwe projecten.

 
 
Footer
Stoelmatter 41 Postbus 225 2290 AE Wateringen   T 0174 712 555   www.ahvrij.nl