Projecten

Aanleg voedingspijlers Nieuwe Parklaan

Met de komst van de Randstadrail Lijn 9 in 2015/2016 reconstrueert de gemeente Den Haag de Nieuwe Parklaan. De bomenstrook naast de spoorconstructie op de Nieuwe Parklaan blijft staan. Om deze bomen bestand te maken tegen de reconstructiewerkzaamheden en de bomen nog een lang leven te geven, moest de groeiplaats van de 170 bomen sterk verbeterd worden. In opdracht van de gemeente Den Haag deed AH Vrij dat in juni 2014 met behulp van voedingspijlers.