Projecten

Ecologische waarde

In opdracht van de gemeente Lansingerland is AH Vrij op 8 januari 2015 gestart met het aanpassen van de helofytenfilter  in Berkel en Rodenrijs. Dit is een vijver met riet als natuurlijke waterzuiveringsinstallatie. Door het gebied opnieuw in te richten, wordt het gemakkelijker beheerbaar en verbetert de ecologische waarde ervan.