Projecten

Projecten | Grond

Hieronder vindt u een greep uit onze afgeronde grondprojecten. Klik op een project voor meer informatie.

Sanering Deelplan 20 in Den Haag

Een oude vuilstortplaats saneren, om de grond geschikt te maken voor woningbouw

Innovatieve renovatie halfverhardingen

Structurele oplossing voor wateroverlast op halfverharingen in Bergen op Zoom

Drieklapper voor AH Vrij in Vlaardingen

Renovatie van een softbalveld, een honkbalveld en een voetbalveld

Nieuw hockeycomplex voor Den Haag

AH Vrij bouwt mee aan nieuwe thuisbasis voor Hockey Club Wateringse Veld

Zandverstuiving in Zandvoort stimuleren

Zandverstuiving stimuleren door grond om te spitten

Renovatie korfbalvelden in Delft

Opknapbeurt voor drie versleten kunstgrasvelden van sportpark Biesland

Aanpassingen helofytenfilter

Aanpassen natuurlijke zuiveringsinstallatie in de gemeente Lansingerland 

Brede School West in Leiderdorp

Aanleg inrichting buitenruimte Brede School West in Leiderdorp 

Westduinpark Den Haag

Het herstellen van de duinen in de oorspronkelijke staat

Zeven zand Scheveningen

Voorbereidingen voor het volleybaltoernooi op het strand