Projecten

Gladheidbestrijding en winterwerk

Gladheidbestrijding als gevolg van sneeuw en ijs moet snel en efficient gebeuren, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. AH Vrij biedt snelheid en flexibiliteit bij strooiwerkzaamheden, sneeuwruimen en de afvoer van smeltwater. Winterwerkzaamheden voeren we onder meer uit voor de HTM en het Europees Octrooi Bureau.